Agri Mega Week 2017 – ‘n Treffer!
September 8, 2017
Agri Mega Week 2017 – a Mega success!
September 18, 2017
Show all

Agri Mega Week 2017 – ‘n Mega sukses

Nog ‘n suksesverhaal deur die span van Agri Mega.

Vanjaar se Agri Mega Week was nie ‘n gewone aflewering soos in die verlede nie. Baie innovasie en kreatiwiteit was nodig om ‘n produk (ekspo) af te lewer waarby ‘n gediversifiseerde groep van besoekers baat kon vind. Ingeslote by vanjaar se Agri Mega Week was die jaarlikse Cape Floral Kingdom Ekspo, die BeSafe Ekspo en Mega PetEx. ‘n Verskeidenheid soos hierdie ineen geweeg met die landbou waardeketting aktiwiteite was ‘n wenner. Van oral het komplimente vir hierdie kombinasie gekom en was daar uiteindelik “iets vir almal”, soos besoekers dit stel.

Die huidige ekonomiese klimaat, droogtes, water beperkings, brande en politieke onrustigheid het as negatiwiteit ingewerk op die daarstelling van ‘n suksesvolle ekspo. Ten spyte hiervan kon die Agri Mega Week se organiseerders uitmuntend slaag om ‘n volwaardige ekspo af te lewer en het ‘n hoë standaard, asook verskeidenheid van uitstallers die knoop deurgehaak. Uitstallers wat getwyfel het, maar tog gekom het, is nie nou daaroor spyt nie.  Soos een prominente  uitstaller uit landbou inset geledere dit gestel het:  “Ek kan nie glo nie, maar ek het wragtig beter gedoen as by Nampo.” Dit is nogal ‘n kompliment waarop gekapitaliseer kan word.

Benewens die faktore wat tot negatiwiteit gelei het, was daar ‘n groepie kwaadwilliges wat a.g.v. selfsugtige redes ook aktiewe pogings deur middel van leuens, twyfel saai en ander praktyke aangewend het om die Agri Mega Week 2017 te kelder. Hulle het gelukkig nie daarin geslaag nie, maar tog skade berokken wat in terme van verliese reël uitgedruk kan word. Behalwe direkte skade aan die Mega Groep het besighede in die plaaslike gemeenskap ook as gevolg daarvan skade gely.

Aan die einde van die dag het die Agri Mega Week 2017 ‘n hele aantal gelukkige uitstallers, deelnemers en besoekers huistoe gestuur en weereens waarde toegevoeg en ‘n bydrae tot ekonomiese groei, werkskepping, binnelandse toerisme en opvoeding gelewer.

Orton King, Groep Uitvoerende Hoof van die Mega Groep bevestig soos volg:  “Die Agri Mega Week, as ‘n produk van die Mega Groep, is ‘n gevestigde handelsmerk wat vertroue oor die afgelope aantal jare by sy kliënte, borge en genote geskep het en daarom die aantrekkingskrag na sy ekspo’s. Op die prestasie van vanjaar sal ons voortbou in geloof om steeds ons slagspreuk te handhaaf, naamlik “Your true partner /  Jou getroue vennoot.”

Graag rig die Bestuur van die Mega Groep ‘n woord van dank en waardering aan almal wat bygedra het tot hierdie suksesvolle geleentheid.

Nuusvrystelling uitgereik deur Mega Media & Bemarking van die Mega Groep

Leave a Reply

Your email address will not be published.